DOMAČE JELO

30 / 01 / 2014

Nije greška! Upravo suprotno – Domače jelo je pametan, inovativan i društveno koristan projekt. Zato nam je bilo zadovoljstvno popričati s onima koji stoje iza svega toga.

1. Kako je došlo do ideje da pokrenete ovaj zanimljivi projekt?

Desetak godina radimo u različitim organizacijama civilnoga društva na razvoju lokalne zajednice. Posljednjih nekoliko godina intenzivno smo uključeni u razvoj društvenopoduzetničkih pothvata, ali i brojne projekte uključivanja marginaliziranih skupina na tržište rada, razvoja volonterstva i druge tematike. Kroz taj rad identificirali smo 3 ključna problema. Kao prvo, iako u Međimurju djeluje 30-tak registriranih ekoloških poljoprivrednika i proizvođača, isti još uvijek nemaju pristup tržištu. Tome su uzrok različiti izazovi i problemi s kojima se susreću u poslovanju - jedan od ključnih je nedostatak platforme za zajednički razvoj i rast. Kod tog problema rješenje vidimo u uspostavljanju održivog modela lokalne proizvodnje i prodaje/opskrbe. Drugo, brojna istraživanja su pokazala kako upravo zdravi obrok na radnom mjestu povećava produktivnost i učinkovitost radnika/ica. U lokalnoj zajednici ne postoji restoran/catering sa zdravim obrocima. U Čakovcu djeluje tek nekoliko restorana koji imaju više-manje jednaku ponudu te 10-tak objekata brze prehrane. Smatramo da je potrebno omogućiti lokalnom stanovništvu pristup zdravim, cjenovno pristupačnim obrocima i namirnicama. Treće, osobe s invaliditetom i dalje su jedna od skupina koje su najčešće isključene s tržišta rada. Upravo kroz procese dokvalifikacija/edukacija i radne integracije kroz zadružne organizacije, vidimo konkretno rješenje postojećeg problema. Ukupno gledajući, čini nam se da jedan inkluzivni restoran/catering u kojem osobe s invaliditetom pripremaju zdrave, tradicionalno pripremljene gotove obroke od lokalno proizvedenih namirnica organskog podrijetla , sigurno ima mjesto na tržištu, kao i trgovina lokalnim proizvodima. Pothvat brzo može biti prepoznat kao ekonomski, društveno i ekološki odgovoran. 
 

2. Što će točno Domače jelo nuditi svojim sugrađanima?

Poslovni model Domačeg jela podrazumijeva 4 grupe aktivnosti. Na prvome mjestu, to je priprema/prodaja zdravih obroka (u restoranu i kroz zelenu dostavu - korištenjem 100% biorazgradive ambalaže). Nadalje, Domače jelo bit će prvi eko-catering servis u regiji - očekujemo da će prvenstveno biti prepoznat od strane organizacija civilnog društva i drugih neprofitnih organizacija. U samom restoranu ili uz prostor restorana djelovat će i trgovina lokalno proizvedenih i eko proizvoda čime ćemo omogućiti kontinuiranu i laku dostupnost proizvoda lokalnih proizvođača. Također, u prostoru restorana, redovito će se odvijati edukacijski programi za zajednicu - radionice kuhanja za građane/ke, obrazovne institucije i udruge osoba s invaliditetom (edukacija svakodnevnih vještina); tematske prezentacije i predavanja, te obilježavanje specifičnih događaja (npr. tradicionalni međimurski doručak). 
 

3. "Č" u vašem imenu nije štamparska greška, zar ne?

Nije, u kajkavskom narječju uobičajena je upotreba č umjesto ć. Vodeći se načelom “lokalno proizvedeno, lokalno konzumirano“ željeli smo i kroz naziv tvrtke ostati povezani s lokalnom zajednicom, naročito uzimajući u obzir da će Domače jelo pripremati i prodavati tradicionalna jela ovog kraja, pripremljena na zdrav, nutritivno balansiran način. 
 

4. Domače jelo nije prvi projekt društvenog poduzetništva koji pokrećete u Čakovcu. Možete li nam reći nešto o svom dosadašnjem iskustvu.

Udruga Autonomni centar - ACT (www.actnow.hr) od 2007. godine djeluje i kroz različite poduzetničke eksperimente, djelovanjem društvenih poduzeća ACT Printlab d.o.o. (printlab.hr), ACT Konto d.o.o. (act-konto.hr), socijalne zadruge Humana Nova (www.humananova.org) i Centra za eko-društveni razvoj CEDRA Čakovec (www.cedra.hr), kojih je Autonomni centar - ACT (su)osnivač i/ili članica. ACT Printlab d.o.o., izrastao je 2007. godine iz projekta udruge kao inovativan i potreban alat u kontekstu razvoja civilnog društva u neprofitno društveno poduzeće, grafički i web dizajn studio, koji partnerima (organizacijama civilnog društva, društvenim poduzećima...) nudi profesionalne i kvalitetne proizvode i usluge. ACT Printlab d.o.o. godišnjim natječajem za donacije udrugama, natječajem za usluge, sustavom nagradnih bodova za klijente te sufinanciranjem razvojnih projekata Autonomnog centra - ACT vraća zajednici ono što je zajednica u to poduzeće uložila. ACT Konto d.o.o. je neprofitno/društveno poduzeće – društvo s ograničenom odgovornošću osnovano 2009. godine te pruža usluge računovodstva, knjigovodstva i revizijskih poslova, te porezno savjetovanje za neprofitne organizacije (udruge, građanske inicijative, zaklade...). Zapošljava isključivo osobe s invaliditetom.Socijalna zadruga Humana Nova potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba (žena starijih od 50 godina) kroz proizvodnju i prodaju kvalitetnih i inovativnih tekstilnih proizvoda od ekoloških i recikliranih materijala za domaće i inozemna tržišta. Proizvodi zadruge odgovor su na stvarne potrebe korisnika. Zadruga aktivno doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice, smanjenju siromaštva i očuvanju prirode. S djelovanjem je započela krajem 2011. godine.  Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA Čakovec, osnovan krajem 2011. godine, jedan je od regionalnih centara potpore za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Okuplja stručni tim savjetnika/konzultanata/trenera iz različitih područja djelovanja/poslovanja organizacija civilnog društva, društvenih poduzeća i ostalih organizacija koje rade na razvoju lokalne zajednice. Krajem 2013. godine ACT je u partnerstvu s Međimurskom županijom osnovao Centar za pomoć u kući Međimurske županije. Početkom 2014. portfolio društvenopoduzetničkih pothvata nadopunila je još Socijalna poljoprivredna zadruga Domači vrt i ovaj restoran/catering i trgovina Domače jelo. 

 

5. Možete li nam pojasniti pojam društvenog poduzetnika?

Radna verzija definicije u Strategiji razvoja društvenog poduzetništva govori da “društveno poduzetništvo su poslovni pothvati koji se temelje na načelima društveno, ekološki i ekonomski održivog poslovanja, usmjereni stvaranju dobiti koja se u cijelosti ili dijelom reinvestira za dobrobit zajednice”. Dakle, društveni poduzetnik ostvaruje ravnotežu društvenih, ekoloških i ekonomskih ciljeva poslovanja. Iako kao i drugi poduzetnici obavlja djelatnost proizvodnje robe, prometa robe ili pružanja usluga kojom se ostvaruje dobit na tržištu, društveni poduzetnik ima mjerljiv pozitivan utjecaj na okoliš i lokalnu zajednicu odnosno društvo u cjelini. Nama je jedan od najbitnijih kriterija taj da društvenog poduzetnika odlikuju demokratski procesi odlučivanja odnosno proces donošenja odluka nije isključivo vezan uz vlasničke udjele ili članske uloge, već obuhvaća ključne dionike – radnike, korisnike ili potrošače te suradničke organizacije. 


 

6. Čakovec je postao centar društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, kako to tumačite?

Drago nam je ukoliko se naši napori i pothvati naših suradničkih organizacija vide i van lokalne zajednice. U pripremi imamo nekoliko strateških projekata za razdoblje 2014-2020 - vjerujemo da će naš utjecaj na rješavanje lokalnih problema i potreba nakon provedbe biti i puno veći te prepoznat kao održiv model razvoja lokalne zajednice i u drugim krajevima Hrvatske, kao i u regiji. No nisu samo Čakovec i Međimurje ucrtani na mapi hrvatskog društvenog poduzetništva. Uistinu vrijednih inicijativa i društvenopoduzetničkih projekata i pothvata ima u svakom kraju Hrvatske. Uskoro će na www.cedra.hr biti objavljena mapa društvenih poduzetnika te se nadamo da će time i njihov rad postati vidljiviji. 
 

7. Teo ti si proglašen nedavno i za najboljeg društvenog poduzetnika u Hrvatskoj. Kako ocjenjuješ trenutno stanje DP u Hrvatskoj u odnosu na EU i u kojem smjeru se krećemo?

Iako je u Hrvatskoj razvoj društvenog poduzetništva u svojim začecima, evidentno je povećanje interesa i privatnog profitnog i javnog sektora, a posebno privatnog neprofitnog sektora koji trenutno i predvodi aktivnosti promocije tog novog koncepta i modela poslovanja. Kroz nedavno istraživanje Clustera za eko-društveni razvoj i inovacije CEDRA HR mapirano je stotinjak društvenih poduzetnika koji zadovoljavaju gore spomenute kriterije. U 2014. godini očekuje se značajno unapređenje strateškog, pravnog i institucionalnog okvira za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj ali i financijskih instrumenata podrške osnivanju i razvoju društvenopoduzetničkih organizacija. Konačno, članstvo u Europskoj uniji omogućit će sve većem broju domaćih društvenih poduzetnika korištenje sredstava EU fondova namijenjenih upravo razvoju društvene ekonomije i društvenog poduzetništva. 
 

8. Prošli vikend bio si u Stasbourgu povodom konferencije o društvenom poduzetništvu. Možeš li u kratkim crtama reći o čemu je bilo riječ?

"Have Your Say" je bila dvodnevna konferencija u organizaciji Europske komisije i Europskog ekonomskog i socijalnog odbora (EESC-a) koja je okupila više od 1500 društvenih poduzetnika, policy i desision makera, aktivista i drugih kako bi se raspravljalo o pitanjima i problemima s kojima se društveni poduzetnici suočavaju. Ciljevi konferencije bili su evidentirati postignuća i provedbu Social Business inicijative, utvrditi buduće prioritete za aktivnosti koje će se provoditi na području društvene ekonomije i društvenog poduzetništva. Iako su hrvatski mediji pisali kako nije bilo hrvatskih predstavnika na konferenciji, više od 15 predstavnika akademske zajednice, organizacija civilnog društva i društvenih poduzetnika iz Hrvatske aktivno je sudjelovalo u radu konferencije i formulaciji zaključaka, prioriteta i aktivnosti razvoja društvenog poduzetništva u narednom strateškom razdoblju. Strasburška deklaracija o razvoju društvenog poduzetništva dostupna je na linku http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/docs/strasbourg-declaration_en.pdf 
 

9. Ima li već do sada primjera ovog tipa projekta koji vi pokušavate ostvariti u Domačem jelu kod nas ili vani?

Znamo da ima vrlo sličnih društvenopoduzetničkih pothvata u nekoliko europskih zemalja. No mislimo kako našu priču diferencira cjelovit pristup sagledavanju problema i potreba i pronalaženju održivih rješenja. Od same lokalne proizvodnje, zapošljavanja lokalnog stanovništva, preko zelene proizvodnje i djelovanja, do reinvestiranja dobiti. Veseli nas i što smo posljednjih nekoliko mjeseci čuli za 2-3 vrlo slične inicijative u Hrvatskoj kroz koje će zaposlenje pronaći i druge marginalizirane skupine (azilanti, Romi). Ključ održivog razvoja lokalne zajednice je u održivom korištenju lokalnih resursa, a upravo naš pothvat direktno doprinosi razvoju takvog modela. 
 

10. Zapošljavanje invalida, kuhanje i dostava organske lokalno proizvedene hrane u bio razgradivoj ambalaži. Neki su ovaj projekt ocijenili kao društveno preodgovoran. Kako bi to komentirali?

Svrha društvenog poduzetništva je kroz uravnotežen poslovni model direktno odgovarati na ekonomske, ekološke i društvene probleme i potrebe u lokalnoj zajednici. U svom djelovanju društvena poduzeća trebaju težiti maksimumu ostvarenja svojih ciljeva. Domače jelo je naš šesti društvenopoduzetnički pothvat te ga od samog početka želimo postaviti kao maksimalno odgovoran i održiv poslovni model spram zajednice u kojoj će djelovati. Bit će sigurno izazovno u svim poslovnim procesima težiti tom maksimumu, ali to gledamo kao na dodatni impuls motivacije implementacije cijele priče. 
 

11. Kakav je planiran razvoj projekta, odnosno kada planirate početi s radom?

Kroz nekoliko dana završit ćemo s procesom poslovnog planiranja, a nakon te faze krećemo u prikupljanje sredstava: od lokalne zajednice, poduzeća, dio start-up sredstava prikupljat ćemo putem crowdfunding platforme doniralica.hr. Početak rada Domačeg jela očekujemo u svibnju. 
 

12. Kako ste saznali za ovu našu akciju?

Putem društvenih mreža. 
 

13. Odnijeli ste uvjerljivu pobjedu po broju glasova. Dokazuje li vaš primjer onu tezu o 1000 vjernih fanova? Kako ste uspjeli doprijeti do ovako velikog broja ljudi u samo 5 dana?

Nama je ovo zapravo bio dobar test propitivanja resursa koje imamo te same naše spremnosti i motiviranosti za razvoj pothvata. Dugi niz godina, transparentnim i otvorenim radom, kao društveno odgovorne organizacije, gradili smo i gradimo odnos sa zaposlenicima, partnerima, suradnicima, dobavljačima, korisnicima, kupcima i drugim dionicima. Mislimo da pokazatelj kako u 2-3 dana možemo aktivirati takav potencijal podupiratelja dovoljno govori o rezultatima tog djelovanja. 
 

14. Veselimo se suradnji s vama na izradi web stranice i želimo vam puno sreće u daljnjem radu!

Nas svaka nova suradnja raduje i veseli. Hvala Vama te svima koji su nas “lajkali“ u natječaju, sigurni smo da ćemo Vam svima to vratiti vrlo skoro!