ERICSSON BCS ANDROID CLIENT

Aplikacija za komunikaciju doktora i pacijenata

Klijent: Calyx / 2012.

APP

Aplikacija Ericsson BSC Android Client omogućava jednostavniju i bržu komunikaciju između pacijenta i doktora. U vremenu kada imamo sve veći broj aplikacija koje služe tek pukoj zabavi, drago nam je da smo mogli pomoći u izradi ovako pametne i korisne aplikcije.