EUROKAZ ARHIVA

Međunarodni festival novoga kazališta

Klijent: Eurokaz / 2013.

WEB

Eurokaz se smatra jednim od najvažnijih kulturnih događaja u ovom dijelu Europe. Nakon prvog Eurokaza, održanog 1987, kao dio kulturnog programa Univerzijade, festival postaje redovnom godišnjom manifestacijom koja se održava u Zagrebu. Te godine sve su kameru bile zauzete sportskim programom Univerzijade pa iz te '87. imamo jedan spot i dva intervjua. Sve ostalo je uredno snimljeno, a mi smo se pobrinuli da do te bogate građe koja prati razvoj novoga kazališta u Europi i svijetu lakše možete doći.